2016-10-29

Säkerhet i Hamnen

OBS !

Av säkerhetsskäl måste segelbåtar riggas av innan lyft i hamnkranen