Kölistor

Senaste informationen om kölistor och låneplatser kan fås genom att ta kontakt med Tillsyningsman.

Om ni vill veta hur det ser ut för er i köerna eller har frågor är ni välkomna att höra av er till oss.    Tillsyningsman eller Ordförande

Följande kö-regler gäller!

  • Endast fullt betalande klubbmedlemmar kan söka båtplats.
  • Plats i kölistorna avgörs iordning efter när man anmäler sitt intresse för båtplats eller låneplats. (Anmälningsdatum)
  • Boende i Lysekils kommun tilldelas båtplatser i första hand, enligt klubbens stadgar.
  • Om man erbjuds en båtplats men tackar Nej erbjuds platsen till nästa person i listan. Man erbjuds då möjlighet att stå kvar i listan men med nytt Anmälningsdatum.
  • Medlemmar med båtplats som vill byta plats prioriteras före kölistorna. (Byteslista)
  • Ändringar och anmälan görs till RBK via brev eller mejl.

I övrigt hänvisas till RBKs hamnförordning och stadgar.