Båtsamverkan

Trivsel och trygghet för dig som båtägare

För ökad trygghet så har polisen tagit initiativ till en verksamhet som kallas Båtsamverkan.

 

Rekommendationer för deltagande i Båtsamverkan

 • Foto C Gotlén

  Märk båten/motorn med registreringsnummer och namnskylt, både synligt och dolt.

 • Fotografera och märk värdefull utrustning med båtens registreringsnummer.
 • Fotografera båten/motorn.
 • Lås fast båten med godkänt lås, kätting samt härdad låsbygel (klass 3)
 • Anmäl stöld av eller ur båt till polisen och försäkringsbolaget samt informera din kontaktperson om det inträffade.

 

 • hamn-1-46

  Foto C Gotlén

  Var allmänt vaksam och nyfiken om du ser något “misstänkt”. Notera och larma polisen.

 • Fotografera båten/motorn.
  Anmäl främmande båtar till kontaktpersonen.
 • Notera allt i vaktliggaren.
 • Töm båten själv!

 

 • hamn-1-28

  Foto C Gotlén

  Köp inte en stulen båt!

 • Kontrollera säljarens identitet och mantalsskrivningsadress. Falska ID-handlingar förekommer!.
 • Kontrollera båtens identitet. Läs av båtens och motorns tillverkningsnummer. I vissa fall är numret felaktigt eller ändrat
 •  Kontrollera säljarens försäkring, när denna tecknades första gången samt handlingens giltighet.
 • Kontrollera säljarens behörighet att sälja. Båten kan vara köpt på avbetalning, varför kontroll av åtkomsthandling bör göras.