2024-06-27

OBS! Kranhaveri i hamnen

OBS !

På grund av problem med hamnkranen så tas den ur drift from 26 juni som var sista jourdagen.

Vi arbetar för att serva och iordningställa kranen inför hösten 2024.

MEDLEM som ännu inte sjösatt kontaktar sekreterare Annika Johansson,

 tele: 0730-266115, (SMS alt telefon) för samordning av lyft med kranbil.

Med vänlig hälsning

Styrelsen