2020-02-11

Info från Styrelsen

Rixö Båtklubbs årsmöte 2020, 1 mars-2020

Beslut om följande 2 tillägg till hamnförordningen togs enhälligt under mötet.

  1. Inför upptagning, skall båtvagnar/kärror vara i sådant skick, att risk för olycka ej föreligger. Att under jourtid ”passa in” båt/vagn accepteras inte. Detta skall göras utanför jourtid för att minimera ”kötiden”. Kontakta jourhavande för råd.  Av/på mastning, Kontakta jouren för råd.
  2. Det är förbjudet att ladda el-bil via hamnens eluttag, då elsystemet inte  är dimensionerat för detta, då risk för brand och att det elektriska slås ut föreligger.

Hela hamnförordningen finns att läsa under Dokument