2023-06-21

Låneplatser sökes!

Vi har kö till låneplatser just nu!

Därför ber vi er som inte har för avsikt att sjösätta denna sommar att snarast ta kontakt med Peter Jerrebäck Tillsyningsman 0730-692373 och meddela det så platsen kan användas som låneplats.

Det innebär samtidigt att ni får 50% sänkning av platsavgiften för detta år. Om platsen lånas ut!

/Peter