2018-03-06

Information från styrelsen.

Båtvagnar/kärror, skall vara i ett fullgott skick, för att ej riskera olycksfall.

Styrelsen/Jouren kan neka transport/uppställning inom hamnområdet om det bedöms att vagnen/kärran ej är säker.