Rixö Båtklubb

Välkommen till Rixö Båtklubbs hemsida

Hemsidan innehåller lite om vad vi har på gång i klubben och en allmän information om styrelsen, funktionärer, hamnarbeten och båtrelaterade länkar.

Foto C Gotlén

Ett stort tack till Tony.T / Lennart.K / Lars-Erik.A / Mats-Olof.O

För ert ideella arbete med renoveringen av bryggan vid kranen.

Foton Lennart.P / Jan.T