2021-01-14

Valberedningen vill ha förslag!

Till alla medlemmar i Rixö båtklubb.

Inför kommande årsmöte önskar valberedningen få in förslag på personer som kan och vill verka i styrelsen eller som funktionärer under kommande valperiod från er.

Har ni förslag är ni välkomna att kontakta valberedningen senast 15 februari 2021. Obs! Personer som ni föreslår måste vara vidtalade.

Valberedning : Lars-Erik Andersson Tel: 0523-40685, 0704-283786 samt Åke Utgren Tel: 0523-47747