2023-02-18

Segling med segelskutan Westkust. Uppdaterad info!

Hej alla medlemmar i Rixö Båtklubb!                                              Info som PDF

Intresset är stort för vår resa så den kommer att bli av.

Läs mer i bifogat dokument för att boka och betala!

 / Rixö Båtklubb