2021-02-17

Information angående årsmötet 2021

Vi alla har drabbats av pandemin på ett eller annat sätt, orsakat av virus Covid-19. Alla i vårt samhälle har på något sätt blivit berörda av olika restriktioner och förbud. Styrelsen för RBK vill pga. detta skjuta upp årsmötet 2021. Vi kommer att köra vidare med nuvarande avgifter och någon arbetsinsatsavgift kommer ej att debiteras.

Det har kommit  tips från Svenska Båtunionen (SBU) hur vi skall förfara vid ett framskjutet årsmöte, som är styrt utifrån vad som står i våra stadgar.

Som läget är nu, kan styrelsen inte ta på sig ansvar för att kalla till årsmöte i stadga enlig tid. Vi måste se till allas vår hälsa och skjuta fram mötet. Tyvärr kan vi inte meddela nytt datum utan får återkomma med detta.

Vissa kriterier skall och har dock beaktats:

Från Svenska Båtunionens (SBU) riktlinjer:

Leder beslutet att skjuta fram årsmötet till skada eller förlust för en eller flera medlemmar?

  1. Leder beslutet till rättsförlust för en eller flera medlemmar?
  2. Finns det objektiva skäl för beslutet?
  3. Är angivna skäl inom styrelsens kontroll? 

Om svaret är JA på fråga 3, men Nej på övriga, kan man ställa sig frågan om det är ansvarsfullt att INTE ställa in mötet.”

Nu hoppas vi på förståelse av beslutet att skjuta fram mötet och hoppas att vi inom en snar framtid skall kunna fastställa datum för årsmöte 2021.

Var rädda om er och håll ut. 

Brastad 2021-02-15.      Styrelsen Rixö Båtklubb.