Elsäkerhet i hamn

Endast behörig person får öppna gruppcentraler eller lyktstolpar!

Upptäcker medlem något fel på det elektriska, skall detta meddelas styrelsen.

Samtliga eluttag är av Europa standard och med jordfelsbrytare, så tänk på att vi skall ha godkända förlängningskablar för vår egen och andras säkerhet.
Anslutningskabel till fritidsbåt. Stickpropp och skarvuttag skall vara för industribruk.

Anslutningskabel typ HO7RN-F (extra mångtrådig naturgummikabel) eller likvärdig, max längd 25 m. el_baten

Kabeln skall vara utan skarv och förgrening. På båten skall apparatintag av industrityp användas, eller fast monterad anslutningskabel. Montering av stickpropp och apparat-anslutningsdon får göras av den som har nödig kännedom.
Vid dylika montering bör beaktas att ansvaret för kopplingen åligger den som har gjort monteringen.

el_baten3

Fabrikstillverkade godkänd adapter. Rekommenderas!

 

el_bater2

Hemmagjorda övergångssladdar (adaptrar) mellan industriuttag och jordad stickpropp i standardutförande är vid behov tillåtet för anslutning av båtar.